Kartago FAIF
(Forvalter af Alternative Investeringsfonde)

FAIF-loven

FAIF-loven stiller blandt andet krav til Kartago Capital A/S’ kapital, intern organisering samt krav til medlemmer af bestyrelse og direktion i Kartago Capital A/S, jf. bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven).

FAIF-registreringen betyder også, at du som investor er langt bedre stillet, fordi der medfølger kontroller, der skal sikre:

  • At der ikke påtages større risici end de, som den alternative investeringsfond har fastlagt.

  • At der i de enkelte projekter er likviditet til løbende afdrag af forpligtelser (gældsafvikling, løn, m.fl.)

  • At opstillede processer og procedurer overholder gældende lovkrav

  • At der er opstillet interne kontroller for at sikre overholdelse af gældende lovkrav

Menneskerne bag Kartago Capital

Se alle medarbejdere

Julie Nordahl

Investor Relations

Thomas Meedom

Investeringschef