Videnscenter

Beskyt din formue mod inflation

Der er i øjeblikket mange ubekendte, når man som investor skal vurdere, hvor man bedst og sikrest forrenter sine formue. Stigende renter, uroligheder i form af krig og høje inflationstal giver anledning til bekymring for mange.

Foto: Unsplash.

Stigende omkostninger og inflation æder formuen

Ifølge Danmarks Statistik er inflationen på sit højeste i 30 år. Har man en formue på 1.000.000 kr. vil en inflation på 4% betyde, at man mister 335.000 kr. af værdien på 10 år. Tillægger man 0,75% i negativ rente for at have pengene i banken bliver resultatet blot endnu værre, nemlig 385.000 kr.

Udviklingen er lige nu global, og selvom økonomer forventer, at niveauet vil falde igen, så er problemet, at det spiser af opsparingerne og udhuler købekraften af ens formue.


Investering i aktiver, der beskytter mod inflation

I Kartago Capital er vi tilhængere af ejendomsinvesteringer. Inflationssikring er én af vores fokusområder ved investering, hvorfor vi typisk laver projekter med erhvervsejendomme, gerne med længere lejekontrakter.

Erhvervslejekontrakter reguleres typisk en gang årligt med nettoprisindekset, der følger inflationen gennem udviklingen i forbrugerpriserne. Dermed vil indtægten i ejendommen følge med op når der er stigende inflation. Som en bonus er der ofte en minimumsregulering, hvilket vil sige, at investeringen giver et endnu bedre afkast ved et inflationsniveau som det, vi har set de seneste mange år.


Likviditet er vigtig

Vi mener, at løbende likviditet fra dag 1 er vigtig, især når inflationen udvikler sig som nu. Investerer du i en ejendom, der ikke er bygget endnu, vil dit afkast typisk blive påvirket negativt af de stigende priser på at bygge, hvilket kan betyde, at du bliver nødt til at blive længere i investeringen for at få det ønskede afkast.

Derfor udbyder vi oftest ejendomme, hvor der allerede er eksisterende lejere og indbetalinger fra første dag. Denne lejeindtægt nedbringer gælden i ejendommen, hvilket betyder, at din investering kan stige i værdi hver måned.

Vi får mange henvendelser fra investorer, der gerne vil vide mere om mulighederne for at investere i ejendomme med drift fra dag 1 og beskyttelse mod inflation.

Som investor kan man komme med i en ejendomsinvestering for et beløb fra 750.000 kr. og opefter.