Videnscenter

7 fordele ved at investere i ejendomme

Opdag fordelene ved at investere i fast ejendom. Fra stigende ejendomsværdier til stabile pengestrømme, fast ejendom tilbyder en række attraktive fordele.

Foto: Kartago Capital – Søllerødvej 64. 2840 Holte.

1. Ejendomme stiger i værdi med tiden

Velvalgte ejendomme stiger med tiden, generelt med en hastighed, der langt overstiger den årlige inflation. Ja, der er lejlighedsvis markedskorrektioner, og folk kan købe den forkerte type ejendom på det forkerte tidspunkt. Men jeg har fundet ud af, at der altid er en chance for at købe en kvalitetsejendom med rabat, foretage forbedringer for at øge egenkapitalen og i sidste ende sælge med fortjeneste. Det er ejendomsbranchens pendant til mantraet på aktiemarkedet om at "købe lavt og sælge højt". Og fast ejendom har altid en iboende værdi. En aktie kan gå ned til nul, men en ejendom er et håndgribeligt aktiv, som altid vil have en værdi, der stammer fra både den rå jord og "forbedringerne" (de bygningsstrukturer, der er fastgjort til jorden).


2. Fast ejendom har unikke skattefordele

Ved afskrivningsberettigede ejendomme vil den løbende afskrivning bidrage til at mindske den løbende skattebetaling. De fleste investorer foretager deres ejendomsinvesteringer som selskabsinvesteringer, hvilket betyder, at ved exit vil din gevinst være skattefri op i dit holdingselskab. Det samme er løbende udlodninger, hvis du ejer 10% eller mere af selskabet.


3. Fast ejendom giver et stabilt cashflow

Udlejningsejendomme kan give en stabil strøm af månedlige indtægter kaldet "cash flow". Dette er de ekstra penge, der er tilbage, efter at alle regninger er betalt. Når din ejendom er i drift, giver cash flow løbende, månedlige indtægter, der kan bidrage til løbende gældsnedbringelse, vedligehold og dividende.


4. Ejendomme giver dig mulighed for at bruge gearing

Gearing er brugen af lånt kapital til at købe og/eller øge det potentielle afkast af investeringen. Gearing er, når den anvendes klogt for at minimere risikoen, en stærk fordel ved investering i fast ejendom. Du bruger dermed ejendommens lejeindtægt til løbende at mindske din risiko og øge værdien af din investering.


5. Fast ejendom opbygger egenkapital

Når du bruger gearingen klogt, køber dine lejere i det væsentlige ejendommen for dig. Lejeindtægter betaler dit lån ned hver måned og opbygger egenkapital for investorerne. Når du køber en udlejningsejendom ved hjælp af et realkreditlån, er det din lejer, der betaler realkreditlånet, hvilket øger din nettoformue hver måned. Tænk på det som en opsparing, der vokser automatisk, uden at du skal indbetale penge hver måned.


6. Fast ejendom giver dig kontrol

Du har meget mere kontrol over din samlede investeringssucces med fast ejendom end med andre investeringsklasser. Du kan ikke sidde i bestyrelseslokalet og styre ledelsesbeslutninger, der påvirker værdien af de aktier, du ejer. Med ejendomsinvestering sidder du i førersædet i forbindelse med mange beslutninger. Du kan afbøde risici og øge din portefølje i et meget hurtigere tempo ved at investere i fast ejendom.


7. Fast ejendom er en beskyttelse mod inflation

Inflation er den økonomiske realitet, at priserne stiger over tid på grund af faldende pengeværdi. Den årlige inflationsrate varierer. Lige nu stiger inflationen og er på det højeste niveau de seneste 30 år, ifølge Danmarks Statistik.

Inflation udhuler værdien af mange investeringer. Hvis din årlige gevinst i år fra din aktieportefølje er 5,5%, var din faktiske gevinst kun 1,5% (ved 4% inflation), idet købekraften af dine penge faldt med inflationsraten.

Investeringer i erhvervsejendomme holder trit med inflationen. Når forbrugerpriserne stiger, reguleres lejen og dermed ejendomsværdien. I takt med at den årlige lejeindtægt stiger, stiger ejeromkostningerne ikke i samme grad. Efterhånden som inflationen presser leveomkostningerne op, stiger din likviditet. Og inflationen driver selve ejendommens værdi op.