Grenå Retail II A/S

FT-nr. 25538

9,84%

Afkast p.a. efter skat

10 år

Udlejet til Elgiganten

1.842

Kvadratmeter

7,9%

IRR

God beliggenhed, lang lejekontrakt, højt afkast og strategisk placering med kendte kæder.

Afkast p.a. efter skat på 9,84%, udlejet til Elgiganten i 10 år på 1.842 kvm. og IRR på 7,9%.

MIN. INVESTERING

DKK 750.000

PROJEKTSUM

DKK 42,8 mio.

Afkast p.a. efter skat
9,84 % af den investerede egenkapital

Ejendommen er udlejet til Elgiganten, Danmarks største elektronikkæde. Lejekontrakten er uopsigelig i 10 år, og sikrer et stabilt cash flow og et attraktivt afkast.

Investeringsejendommen er beliggende i et attraktivt, nyudviklet retailområde i Grenå. Ejendommen er lejet ud til Elgiganten, en af Danmarks mest velkendte elektronikkæder, som har en betydelig egenkapital. Investeringen karakteriseres ved en lang lejekontrakt på 10 år og lejerens høje kreditværdighed. Det nyudviklede område er især interessant, da 8 andre landskendte kæder også har valgt at etablere sig i området på lange lejekontrakter.

Projektets afkast genereres fra et positivt cash flow fra udlejningen, som anvendes til nedbetaling af gæld og udbyttebetalinger.

I området findes også T. Hansen, Jem & Fix, Sport24, Harald Nyborg, Skousen, Maxi Zoo, Kvik og Wash World. Området kan desuden udvides med yderligere butikker i fremtiden.

Billede fra opførelse af Grenå Retail II A/S.

På nabogrundene har Jem&Fix og Harald Nyborg, T. Hansen, Sport24, HTH, Skousen og Maxi Zoo allerede etableret sig.

Gælden forventes nedbragt til 22% af ejendommens markedsværdi på 10 år.

Efter 10 år forventes den rentebærende gæld kun at udgøre omkring 22% af markedsværdien. Investeringen er således solid mod potentielle rentestigninger, da belåningsgraden fra start er konservativ og nedbringes aggressivt. Det høje afkast er ikke et udtryk for høj risiko, men snarere en sund og solid ejendomsinvestering. 

Der er vores erfaring, at investeringen normalt realiseres efter 6 – 8 år. På grundlag af den forventede finansiering og drift er der budgetteret med årlige udbytter allerede fra 2027. Udbyttet udbetales efter offentliggørelse af årsrapporten for 2026, hvis selskabets generalforsamling beslutter at udbetale eventuelle frie reserver og långiver godkender udbetalingen.

Det antages, at du er en semiprofessionel eller professionel investor. En semiprofessionel investor er en, der investerer mindst DKK 750.000 og selvstændigt erklærer at have den nødvendige erfaring og ekspertise til at foretage investeringsbeslutninger og lave en præcis risikovurdering i denne sammenhæng. Investeringen bør ske med en længere investeringshorisont, da den optimale forrentning typisk først opnås efter nogle år.

Billede fra opførelse af Grenå Retail II A/S.

Billede fra opførelse af Grenå Retail II A/S.

Placering af Grenå Retail II A/S. Billedet er fra før opførelsen af Grenå Retail A/S, Grenå Retail II A/S og Harald Nyborg (2021).